ZAMOYSCY



hr. Stanisław Kostka (*Warszawa 13.I.1775 †Wiedeń 2.IV.1856); XII Ordynat na Zamościu, prezes Rządu Tymczasowego Galicji 1809, senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego 1810, prezes senatu Królestwa Polskiego 1822; × [Puławy 20.V.1798] Zofia ks. Czartoryska (*Warszawa 15.IX.1778 †Florencja 27.II.1837)

Indeks