SAPIEHOWIEFryderyk (†1626); podkomorzy włodzimierski; × [1616] Ewa Skaszewska (†p. 1642)

Indeks