SAPIEHOWIEPaweł Jan (*ok. 1610 †1665); rotmistrz usarski 1633, dworzanin królewski 1635, oboźny litewski 1638, podstoli litewski 1645, woj. witebski 1646, woj. wileński i hetman wielki litewski 1656; ×1 [1638] Zofia Zienowiczówna (†zapewne 1639); ×2 [p. 1646] Anna Barbara Kopciówna (†1707)

Indeks