G E N E A L O G I E   R O D Ó W   P O L S K O - L I T E W S K O - R U S K I C H

     RADZIWIŁŁOWIE

Herb: własny czyli TRĄBY odm.
Dewiza: "BÓG NAM RADZI"

     Książęcy dom litewski, pojawiający się około r. 1280 w osobie Syrpucia, księcia na Kiernowie. Jego pra-prawnuk Ościk miał syna zwanego Radziwiłł, od którego ród wziął swe nazwisko, a który był w r. 1453 kandydatem do litewskiej korony wielkoksiążęcej.
     Tytuł książęcy został nadany Radziwiłłom przez Święte Cesarstwo Rzymskie 25.II.1515 (wygasło 1541), wznowiony 10.XII.1547, a potwierdzony został na Litwie 1518 i 14.I.1549, w Polsce 1.VII i 11.VIII.1569, w Austrii 1784 i 1882, w Królestwie Polskim 1824 i w Rosji 1845, 1867 i 1899.
     Godność "Durchlaucht" (Altesse Sérénissime) Radziwiłłowie uzyskali od Prus w r. 1859 i 16.XII.1861 (tylko dla linii z Nieświeża i Ołyki) oraz od Austrii 20.VII.1905 (tylko dla wygasłej w 1938 gałęzi galicyjskiej).
     Najstarszemu z linii na Szydłowcu i Połoneczce przysługiwał tytuł hrabiego na Szydłowcu, związany z posiadaniem tych dóbr, podniesionych w 1553 r. do godności hrabstwa przez cesarza Karola V. Tytuł wygasł wraz z ich utratą. Ordynatowi na Przygodzicach przysługiwał od 1840 r. tytuł hrabiego, związany z posiadaniem tych dóbr. Tytuł wygasł wraz z ich utratą.

Genealogia

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08

Bibliografia

  • Borowski Edward, Genealogie niektórych polskich rodzin utytułowanych, seria pierwsza [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. II, Buenos Aires-Paryż 1964
  • Dworzaczek Włodzimierz, Genealogia, Warszawa 1959
  • Mackiewicz Stanisław, Dom Radziwiłłów, Warszawa 1990
  • Paul Theroff's Royal Genealogy Site
WebMaster, 2002