POTOCCYhr. Aleksander Stanisław (*1776 †Warszawa 14.III.1845); szambelan cesarza Napoleona I, senator-kasztelan Królestwa Polskiego 1824; ×1 [Wilno 1805; rozwiedzeni] Anna hr. Tyszkiewicz (*1776 †Paryż 16.VIII.1867); (2°-v. Stanisław Dunin-Wąsowicz, generał wojsk polskich); ×2 Izabela hr. Mostowska (*1807 †Drezno 9.IV.1897)

Indeks