KSIĄŻĘTA CZETWERTYŃSCYks. Władysław (z pierwszego; †1785); podkomorzy królewski 1766, st. utajkowski 1766; × Katarzyna Radzimińska

Indeks